Tillverkning

Våra utbildningar inom tillverkning är specialiserade på kraven som ställs vid omvandlar material till färdiga produkter. Vanliga frågor som behandlas oavsett utbildning är:

- Att förbereda, genomföra och avsluta ett projekt
- Att undvika de vanligaste fallgroparna
- Krav som ställs enligt respektive standard, som behandlas