SvetsbasN

Är du en person som kommer i kontakt med svetsning på arbetsledarnivå, men som inte känner att du har full kontroll på de vanligaste begreppen? Då är SvetsbasN rätt utbildning för dig! Utbildningen sträcker sig över två dagar. Efter de två dagarna har en ökad och bättre förståelse för svetsrelaterade vokabulär och standarder uppnåtts och du känner dig tryggare i din roll som arbetsledare.

Innehåll i utbildningen:

I utbildningen fås en ökad förståelse för följande;
Skillnaden mellan pWPS, WPQR (svetsprocedur) och WPS (svetsdatablad)
Utformning av svetsplaner
Materialkvalitéer och standarder samt erhållen information från ett chargeintyg
Grundläggande information om svetsmaskiner och dess ingående delar
Utläsning av svetsarens kompetens från svetsarprövning (både ISO 9606-1 och EN 287-1)
Tolkning svetsbeteckningar på ritningar samt praktikfall
Olika typer av tillsatsmaterial och hur dessa skall förvaras
Visuell inspektion av svets med praktiska övningar
 

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig främst till arbetsledande personer inom svetsning på företaget. Produktionstekniker, produktionsberedare, företagsledning, inköpare, konstruktörer, kvalitetssamordnare eller annan personal som har behov av en större förståelse för svetsning.

 

Utbildningsinnehåll:

Dag 1

Introduktion av olika svetsrelaterade begrepp 1 timme

Tolkning av svetsarprövning och dess giltighet med praktiska fall 2 timmar

Vad är skillnaden på pWPS, WPQR och WPS samt vad utläses ur respektive dokument 2 timmar

Utformning av svetsplan (praktisk övning) 2 timmar

 

Dag 2

Genomgång av svetsplan 1 timme

Materialkvalitéer och standarder 1 timme

Grundläggande information om svetsmaskinens delar 1 timme

Klassificering och olika typer av tillsatsmaterial 1 timme

Visuell inspektion av svets med praktiska övningar 3 timmar

 

Pris och ansökan:

Se vår prislista. För ansökan till utbildningen, se här.