SvetsmerkonomN

Betydelsen av svetsmerkonomeN kommer sig av att utbildningen handlar endast om svetsrelaterade analyser när det gäller pengar och ekonomi och hur ett företag förmerar sina pengar. Där av namnet SvetsmerkonomeN.

Varför tjänar vissa företag pengar på sin svetsning och andra inte, vad är skillnaden? Kan fogvolymen minskas och därmed kostnaderna med bibehållen hållfasthet?

Utbildningen riktar sig till personer som finner särskilt intresse i ekonomin runt svetsningen. Lämpliga deltagare är säljare, produktionschefer/ledare, ekonomiansvariga, kvalitetsansvariga etc.

Utbildningen behandlar områden så som…

… fogutformningens inverkan på svetskostnaderna

…genomgång av olika svetsrelaterade ekonomibegrepp

…hur kan ett företag höja produktionen utan några investeringar?

…lönar det sig att investera?

 

Utbildningsprogram:

Definitioner på svetsrelaterade ekonomibegrepp 2 timmar

Beräkning av kostnaden för fyllnad av fogvolymer både stum- och kälsvets 1 timma

Kan fogvolymen minskas och därmed kostnaden med bibehållen hållfasthet? 1 timma

Lönar sig investering inom svets 2 timmar

Produktionshöjande åtgärder inom svetsning 1 timma


Ansökan
För ansökan till utbildningen se vår anmälningssida.

Pris och ansökan
Se vår aktuella prislista. I alla avgifter ingår boken ”Svetsekonomi och produktivitet”, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt utbildningspärm.