Diplomerad Tillverkningsledare Kamstål TL-Kam

Tillverkningsutbildning för tillverknings- och montageansvariga, som vill säkerställa att kraven för tillverkning av kamstål/armeringsjärn i sin produktion enligt ISO 17660. I tillverkningsutbildning hos Svetsakademin får du utbildning och verktyg för att arbeta med standardens krav. Under två dagar ingår både teoretisk utbildning och praktiska frågor. Vi lägger vikt vid ekonomiska frågor samt hållbarheten för samhället.


Innehåll i utbildningen

Dag 1

Förankringar (2 tim)

Kolekvivalent, materialcertifikat, material klassificering och materialbeteckningar (2 tim)

Svetsning (Metoder, svetsplan, gaser, tillsats, klassificering, värmepåverkad zon, förvärmning) (3 tim)

Svetsning av svart material mot rostfritt material (1 tim)

Svetsarprövning och svetsansvarigs kompetens (2 tim)


Dag 2


Utförande enligt EN 1090 (1 tim)

Ritningskrav (svetsbeteckningar, ytbehandling, förbehandling) (2 tim)

Kontroll och dokumentation (1 tim)

Giltighetsområden enligt ISO 17660-1 (1 tim)

Produktionsprovning (svetsprocdurer och produktionsprovning, ofp) (1 tim)

Tentamen (2 tim)

Total utbildningstid 15 timmar


Ingår i utbildning

Följande material ingår i utbildningen:

Utbildningspärm
Frukost, lunch och fika
Inramat utbildningsintyg
Diplom efter avslutad tentamen

Vi rekommenderar att ta med följande information till utbildning:

Standarderna EN 17660-1 och EN 17660-2, SIS handbok 530 och handbok 531.
Går att beställa av oss till självkostnadspris.


Närvaro


Minimum 75% närvaro krävs för att erhålla kursintyg och diplom. 


Ansökan:
För ansökan till utbildningen, se här.


Pris
Se vår aktuella prislista.

Kontaktperson

För ytterligare information kontakta oss på utbildning@svetsakademin.se eller på telefon 0472-550072