Kontroll

Vad som än tillverkas finns det krav hur svetsen ska se ut oavsett om kraven är nedskrivna eller muntliga. Svetsakademin utbildar personer som arbetar med uppdrag inom olje-, gas och kärnkraftssektorn och även inom grundläggning, stålstommar, maskinutrustning etc. att kunna inspektera svetsen så att kraven upprätthålls.