IWS - International Welding Specialist

IWS-utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta som svetsansvarig/svetskoordinator med höga krav inom svetsning. Vår IWS-utbildning är godkänd enligt IIW:s (International Institute of Welding) riktlinjer av Svetskommissionen i Sverige.

Utbildningen pågår under 25 dagar och är uppdelad i fyra avsnitt:
- Avsnitt 1: Svetsmetoder
- Avsnitt 2: Materiallära
- Avsnitt 3: Konstruktion
- Avsnitt 4: Produktion

Efter avslutad kurs och godkända tentamen erhålls en IWS-diplomering och titeln Svetsansvarig. 

Utbildningsorter
Vi ser ett ökat intresse för vår populära IWS-utbildning. Kommande utbildningar hålls på följande platser:
- Göteborg
- Hjortsberga

För information om utbildningsveckor, se vår utbildningskalender.

Om intresse finns för att gå utbildningen, önskar vi att du skickar in en intresseanmälan för att säkra din plats på kursen. Antalet platser är begränsat till 12 stycken. Intresseanmälan finns under ansökan eller på baksidan av IWS-broschyren.

Inträdeskrav
För att gå utbildningen krävs godkännande från Svetskommisionen. Kraven är:
- Grundutbildning inom plåt och svets samt tre års yrkeserfarenhet inom svetsning
eller
- Minst fem års yrkeserfarenhet inom svetsning.

Pris:
Se vår prislista. I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika samt litteratur (karlebo svetshandbok, materiallära för svetsare) och diplom.

Ansökan
För anmälan till utbildningen, se här.

Deltagares omdömen om kursen

Efter varje genomförd modul får alla deltagare fylla i en utvärdering. Vi är mycket glada och stolta över feedbacken vi får av våra deltagare. Nedan finner du sammanställda utvärderingar från vår utbildning som hölls våren 2016. Betygskalan går från 1 (Mindre bra) till 6 (Utmärkt). Staplarna visar medelvärdet av deltagarnas betyg.