IWI - International Welding Inspector

IWI (International Welding Inspector) eller Svetskontrollant på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning.

Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

Kursinnehåll
IWI-utbildningen är uppdelad på 2 avsnitt. Första delen (WT - Weld Technology) innehåller svetsteknologi och är 4 veckor lång samt består av 4 stycken moduler (delar). Efter varje modul görs ett teoretiskt prov. Andra delen (WI - Weld Inspection) består endast av utbildning inom svetskontroll och är på 2.5 veckor. Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom kan börja direkt på del 2 utan att göra första delen av utbildningen.

Utbildningsnivåer
Det finns två nivåer av IWI, den normala nivån är IWI-S (Standard) och den högre nivån är IWI-C (Comprehensive).

Inträdeskrav IWI-S
För att bli antagen till utbildningen för IWI-S behövs något av följande:
- 3 års plåt och svetsutbildning på gymnasiet samt 3 års praktisk erfarenhet av svetsning
- 5 års praktisk erfarenhet av svetsning. Personer med IWS-diplom kvalificerar till IWI-S och kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.
- du kan även avlägga ett teoretiskt kunskapsprov motsvarande IWS, och kan då hoppa direkt till WI-delen

Inträdeskrav IWI-C
För att bli antagen till utbildningen för IWI-C krävs minst något av följande:
- högskoleingenjörsexamen eller IWT/IWE-diplom. Personer med IWT/IWE-diplom kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.
- personer med IWI-S diplom och minst två års yrkeserfarenhet som IWI-S kan läsa till IWI-C efter erlagt kunskapsprov.
- du kan även erlägga ett teoretiskt kunskapsprov motsvarande kraven för IWT/IWE, och kan då hoppa direkt till WI-delen.

Anmälan
För komplett ansökan, se här.
För information om datum för kursstart och ort, se här.

Pris
Se vår aktuella prislista.

Broschyr
Här finns vår broschyr om IWI.