IWI - International Welding Inspector

IWI (International Welding Inspector) eller Svetskontrollant på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

IWI - Svetsinspektör

Kursinnehåll
IWI-utbildningen är uppdelad på 2 avsnitt. Första delen (WT - Weld Technology) innehåller svetsteknologi och är 4 veckor lång samt består av 4 stycken moduler (delar). Efter varje modul görs ett teoretiskt prov. Andra delen (WI - Weld Inspection) består endast av utbildning inom svetsinspektion och är på 2.5 veckor. Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom kan börja direkt på del 2 utan att göra första delen av utbildningen.

Utbildningsnivåer
Det finns två nivåer av IWI, den normala nivån är IWI-S (Standard) och den högre nivån är IWI-C (Comprehensive).

Inträdeskrav IWI-S
För att bli antagen till utbildningen för IWI-S behövs antingen 3 års plåt och svetsutbildning på gymnasiet samt 3 års praktisk erfarenhet av svetsning, alternativt 5 års praktisk erfarenhet av svetsning. Personer med IWS-diplom kvalificerar till IWI-S och kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt.

Inträdeskrav IWI-C
För att bli antagen till utbildningen för IWI-C krävs minst högskoleingenjörsexamen eller IWT/IWE-diplom. Personer med IWT/IWE-diplom kan hoppa på del 2 av utbildningen (WI) direkt. Personer med IWI-S diplom och minst två års yrkeserfarenhet som IWI-S kan läsa till IWI-C efter erlagt kunskapsprov.

Ansökan
För att ansöka, se här.
För information om datum för kursstart och ort, se här.

Pris
Se vår prislista.

Broschyr
Här finns vår broschyr om IWI.