Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsning

Vill du veta hur företaget kan tjäna mer pengar och samtidigt förbättra kvalitén på sina svetsade produkter genom att införa standarden ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen behandlar:

Hur standarden är uppbyggd
Vilka krav som ställs på de som använder och certifierar sig enligt standarden
Hur ett företag kommer runt de värsta kryphålen.

Utbildningen tar upp stegen från offertgivning, produktion, kontroll och slutdokumentation. Behandling av tilläggskrav i EN 1090 (Stålkonstruktioner), EN 15085 (Svetsning av rälsgående fordonskomponenter) och NORSOK (Svetsning av offshore utrustning).

Utbildningen riktar sig till kvalitetsansvariga, projektledare, produktionschefer/ansvariga, säljare och inköpare av svetsade komponenter.  
 

Utbildnings innehåll:

Vad är ISO 3834 vilka delar finns och koppling till andra kvalitetsstandarder  - 1 timme

Vad skall tas hänsyn till vid offert- och teknisk genomgång – 1 timme

Underleverantörer, svetsar- och operatörsprövningar, Svetsansvarig – 1 timme

Preliminärt svetsdatablad - Svetsprocedur – Svetsdatablad, svetsplan, - 1 timme

förvaring och provning av tillsatsmaterial, Underhåll och beskrivning av utrustning, produktionsplanering 1 timme

Värmebehandling efter svetsning, kontroll före, under och efter svetsning, avvikelser, spårbarhet och slutdokumentation. 1 timme

Kopplingar till ISO 9001 och tips inför internrevision – 1 timme

 

Pris och ansökan.
Se vår aktuella prislista. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt kurspärm. 

För ansökan till utbildningen, se här